Logo
Strona główna

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności w rzeczywistości cyfrowej to spore wyzwanie dla każdego z użytkowników Internetu. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zgodności polityk, procesów i dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

  • Opracowanie koncepcji prawnych procesów uwierzytelniania i kontroli dostępu w organizacjach;
  • Tworzenie wymaganej prawem dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych; doradztwo co do zabezpieczenia zbiorów danych;
  • Doradztwo w zakresie ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych i systemów informatycznych;
  • Negocjowanie i przygotowywanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Negocjowanie i opracowywanie umów o usługi chmurowe (cloud computing) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia ryzyk z tym związanych (prawo właściwe, audyty, odpowiedzialność dostawcy usługi);
  • Reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia prywatności lub dóbr osobistych.