Logo
Strona główna

Aktualności

„Lubię to” a RODO

9 grudnia 2018 r. Rzecznik Generalny Michal Bobek wydał opinię w sprawie pomiędzy Fashion ID GmbH (niemieckim internetowym sprzedawcą artykułów odzieżowych) & Co. KG vs Verbraucherzentrale NRW ev (niemieckim stowarzyszeniem mającym na celu ochronę interesów konsumentów) (sygn. C-40/17). W opinii tej wskazano, że operator strony internetowej umieszczający na niej wtyczkę osoby trzeciej taką jak przycisk serwisu Facebook „Lubię to”, staje się współadministratorem za ten etap w stosunku do danych, które zgromadził i przekazał. W związku z tym „operator strony internetowej powinien dostarczyć użytkownikom minimum wymaganych informacji odnoszących się do operacji przetwarzania danych oraz, jeśli istnieje wymóg uzyskania zgody tych użytkowników, zgoda ta powinna zostać wyrażona jeszcze przed rozpoczęciem gromadzenia i przekazywania tych danych.” Należy jednak w tym miejscu wskazać, że opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, zbliżające się rozstrzygnięcie Trybunału w tym zakresie będzie miało istotny wpływ na promowanie stron internetowych.
Autor: Radosław Kapułka