Logo
Strona główna

Aktualności

3 Forum Prawa Mediów Elektronicznych - Szczecin, 5-6 kwietnia 2017

Partnerzy oraz pracownicy naszej kancelarii już po raz trzeci brali udział w corocznym Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME), które tym razem odbyło się w pięknym Szczecinie, w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku. 

FPME jest najważniejszym naukowym wydarzeniem zrzeszającym prawników praktyków i naukowców skupionych wokół problematyki prawa mediów elektronicznych.

Wydarzenie to w ciągu ostatnich trzech lat stało się forum wymiany doświadczeń pomiędzy prelegentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe w kraju, a także praktykami zainteresowanymi zagadnieniami poruszanymi na łamach FPME.

Podczas poprzedzającej FPME, konferencji 2 młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych, przeznaczonego dla młodych naukowców zajmujących się prawem nowych technologii, Wojciech Lamik, aplikant radcowski oraz associate w naszej kancelarii przedstawił prelekcję pt. Dopuszczalność linkowania w świetle prawa. Podczas wystąpienia omówił problematykę spraw, które toczyły się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej tj. sprawę Nils Svensson, Sten Sjögren,  Madelaine Sahlman i Pia Gadd przeciwko Retriever Sverige AB (sygn. C‑466/12), sprawę BestWater International GmbH przeciwko Michaelowi Mebesowi i Stefanowi Potschowi (sygn. C-348/13) oraz sprawę GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. i Britt Geertruidą Dekker (sygn. C‑160/15). 

Pierwszego dnia konferencji, w bardzo zajmującym i interesującym panelu e-Zdrowie wystąpili prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek, partner zarządzający naszej kancelarii oraz Damian Klimas, associate. Wspólnie przedstawili prelekcję dotyczącą prawnych aspektów przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu EDM w świetle ostatnich zmian w prawie medycznym. Prof. Szostek uwzględnił podczas wystąpienia swoje doświadczenia podczas ostatnich spotkań w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Ostatniego dnia konferencji dr Gabriela Bar, partner zarządzający naszej kancelarii, podczas panelu IT i e-Commerce przedstawiła prelekcję pt. Prawo do domeny internetowej w orzecznictwie sądowym, wskazując na praktyczne aspekty tego zagadnienia oraz punktując przykłady witryn, których oferty zbycia osiągały zawrotne kwoty (np. LasVegas.com, 360.com, czy Toys.com). Nie mogło zabraknąć istotnego wątku WIPO. Omówione orzeczenia to m. in. Uchwała Sądu Najwyższego z 22.11.2007r. (sygn. III CZP 109/07), wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13.6.2006r., (sygn. I ACa 272/06), czy wyrok Sądu Polubownego przy PIIiT z 11.10.2005r., (sygn. 28/05/PA). Prelegentka omówiła także orzecznictwo USA, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

 

Autor: Rafał Skibicki