Logo
Strona główna

Aktualności

Brak jednomyślności co do wprowadzenia Podatku od Usług Cyfrowych

Ecommerce Europe wydało 4 grudnia oświadczenie, w którym poinformowało, że Ministrowie Finansów Państw Członkowskich nie osiągnęli jednomyślności co do wprowadzenia Podatku od Usług Cyfrowych (DST – Digital Services Tax). Jest to zgodne ze stanowiskiem Ecommerce Europe przedstawionym w ostatnim czasie Radzie do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Ecommerce Europe proponowało bowiem odłożenie decyzji w czasie, ze względu na techniczne jak i ekonomiczne problemy związane z branżą, która miałaby zostać opodatkowana. Kluczowym argumentem było to, że taki podatek nie byłby dostosowany do współczesnych realiów gospodarczych, a przedstawiony problem mógłby być jedynie rozwiązany na poziomie globalnym. Ecommerce Europe zatem proponuje przeniesienie dyskusji o DST na poziom Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).


Wydaje się, że takie stanowisko zostanie również przyjęte w ECOFIN. Wskazuje na to zwłaszcza zachowanie dotychczasowych spiritus movens działań związanych z wprowadzeniem DST, czyli Niemiec oraz Francji. W ostatniej chwili przed posiedzeniem wspomniane państwa przedłożyły ECOFIN, bardzo zbliżone do stanowiska Ecommerce Europe, swoje rekomendacje co do DST. Po pierwsze zarekomendowały ograniczenia tego podatku jedynie do sprzedaży reklam internetowych. Po drugie zaś wezwały do ujednolicenia prac nad podatkiem w ramach UE z pracami toczącymi się równolegle na poziomie OECD.


Wciąż jednak podatek DST budzi niepokój. Niektóre zarzuty są także podnoszone przez Państwa Członkowskie. Po pierwsze wskazuje się,  że wybiórcze wskazanie usług serwisowych naruszałoby zasady prawa antydyskryminacyjnego w Unii Europejskiej. Po drugie w obecnej koncepcji podatek DST byłby podatkiem przychodowym, więc firmy mające stratę, wciąż musiałby go płacić. Po trzecie wskazuje się, że obecna treść podatku uniemożliwiłaby Państwom Członkowskim objęcie nim szerszego zakresu opodatkowania. Po czwarte zaś, a być może najważniejsze, nie znane są wciąż ekonomiczne skutki takiej regulacji, nie wiadomo, czy jego wprowadzenie byłoby warte kosztów jego wdrażania.


Podsumowując całe oświadczenie, Ecommerce Europe wzywa Państwa Członkowskie i Unię Europejską do przeniesienia prac nad podatkiem na międzynarodowy poziom OECD oraz zintensyfikowania tam prac tak, by przyjęcie tego podatku było możliwe do lata 2020 roku.

Autor: Radosław Kapułka