Logo
Strona główna

Aktualności

DEBATA: Jak sztuczna inteligencja wpłynie na przyszłość literatury?

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dr Gabrieli Bar — CEO naszej Kancelarii — pt. Jak sztuczna inteligencja wpłynie na przyszłość literatury?

Artykuł powstał w ramach projektu realizowanego przez Biuro Literackie.

Debata zapowiada rozwikłanie ewolucji dynamiki świata literackiego, zadając kluczowe pytania o rolę twórców, pojawienie się nowych form promocyjnych i integrację sztucznej inteligencji w literaturze. To wybiegająca w przyszłość eksploracja, która zastanawia się nad zmianą nawyków czytelniczych, transformacją krytyki literackiej i przyszłością akademickich poszukiwań w literaturze. To celebracja ewolucji literackiej i hołd dla sektorów kreatywnych, które utrzymują esencję literatury przy życiu i rozwoju.
 

SI to nie tylko rewolucja technologiczna, ale – przede wszystkim – rewolucja kulturowa. Zmienia proces twórczy, sposób prezentacji i percepcji dzieł literackich, plastycznych, muzycznych, a także funkcjonowanie podmiotów zaangażowanych w promocję i dystrybucję sztuki. Jakie to zmiany i jak wpłyną one na literaturę, jaką znamy dzisiaj?

O tym można przeczytać w artykule dr Gabrieli Bar, dostępnym na stronie Biura Literackiego:

https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/jak-sztuczna-inteligencja-wplynie-na-przyszlosc-literatury

 

Autor: