Logo
Strona główna

Aktualności

Fińska Prezydencja w Radzie UE opublikowała 18 września br. nowy, kompromisowy tekst rozporządzenia ePrivacy

Fińska Prezydencja w Radzie UE opublikowała 18 września br. nowy, kompromisowy tekst rozporządzenia ePrivacy.

W tekście odniesiono się zwłaszcza do obaw dotyczących przetwarzania danych pochodzących z łączności elektronicznej w celu wykrywania, usuwania i zgłaszania materiałów stanowiących pornografię dziecięcą. Warto podkreślić, że poza wspomnianą zmianą w projektowanym tekście rozporządzenia Prezydencja nie wprowadziła nowych zmian w artykułach istotnych dla sektora handlu elektronicznego.

Drugą wartą podkreślenia rzeczą, tym razem oddalającą chwilę uchwalenia rozporządzenia, jest zachowanie Europejskiej Partii Ludowej, która skłania się ku zablokowaniu rozporządzenia ePrivacy i włączenia jego niektórych elementów do RODO w ramach dokonywanego przeglądu. Z drugiej jednak strony wydaje się, że Komisja nie jest zbyt chętna do wprowadzania poważnych zmian w RODO w najbliższej przyszłości. Innymi słowy los rozporządzenia ePrivacy pozostaje wciąż bardzo niepewny.

Autor: Radosław Kapułka