Logo
Strona główna

Aktualności

Międzynarodowa konferencja Informatyzacja Egzekucji Sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie - 24.03.2017 Warszawa

Krajowa Rada Komornicza w Warszawie we współpracy z Izbą Komorniczą na Litwie organizują w dniu 24 marca w Warszawie Międzynarodową Konferencję Naukową „Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie”. Podczas konferencji zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące m.in. zwiększenia efektywności odzyskiwania należności przez wprowadzenie elektronicznego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Konferencja odbędzie się 24 marca 2017 r. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w Sali Rudniewa (wejście holem głównym od strony ul. Marszałkowskiej, IV piętro) w godzinach 09.00 do 17.00. Prelegentami Konferencji będą wybitni znawcy prawa i przedstawiciele wyższych uczelni obu państw. Podczas konferencji zostaną przedstawione takie zagadnienia, jak: teleinformatyczne systemy wspierające działalność komorników, zasady ustalania kosztów komorniczych w Polsce i na Litwie, bazy danych, sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej czy elektroniczne biuro podawcze.

Wśród prelegentów znalazł się także prof. n. dr hab. Dariusz Szostek, który wygłosi prelekcją pt. Quo Vadis, czyli informatyzacja postepowania cywilnego w Polsce.

Program Konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać za pośrednictwem Biura Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie pod numerem 22 827 71 13 lub mailowo pod adresem: krk@komornik.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zdjęcie: Brian Turner / CC BY 2.0

Autor: Rafał Skibicki