Logo
Strona główna

Aktualności

IT w Służbie Zdrowia -konferencja, 30.03.2017 Wrocław.

Zachęcamy do udziału w konferencji IT w Służbie Zdrowia, która odbędzie się 30 marca 2017 roku w Hotelu Mercure, przy pl. Dominikańskim 1 we Wrocławiu. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to jedno z  wyzwań z którym szpitalne działy IT muszą uporać się do roku 2018.  

Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć EDM. Oprócz tego wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Jednym z prelegentów konferencji będzie Damian Klimas, associate naszej kancelarii, który przedstawi prelekcję nt. Inspektor ochrony danych osobowych i jego obowiązki w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO, GDPR) będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku i wprowadzi daleko idące zmiany w obowiązkach nałożonych na administratorów danych osobowych. Przede wszystkim zniesiona zostanie funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który ustąpi miejsca Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

Można już przeanalizować podstawowe obowiązki IOD na podstawie RODO oraz rekomendacji grupy roboczej art. 29 dyrektywy o ochronie danych osobowych. Szczególnie ciekawie będzie kształtował się obowiązek ochrony prywatności w systemach teleinformatycznych, które przetwarzają elektroniczną dokumentację medyczną. Podczas prelekcji omówione zostaną ogólne obowiązki związane z rolą IOD w zakresie przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej na gruncie RODO.

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja:
http://gigacon.org/event/sluzb_wro_17/

 

Autor: Wojciech Lamik