Logo
Strona główna

Aktualności

Kolejne zmiany w zakresie rozporządzenia w sprawie platform P2B

Kolejne zmiany w zakresie rozporządzenia w sprawie platform P2B, tym razem wprowadzone przez Radę. Najważniejsze z nich dotyczą zakresu podmiotów, co do których znajdzie ono zastosowanie. Mowa tu zwłaszcza o takich serwisach pośredniczących jak Google Store czy Facebook Marketplace. Na stosowalność tego rozporządzenia nie będzie miało wpływu, gdzie znajduje się ich siedziba, ale jedynie to, że świadczą one usługi użytkownikom biznesowym, mającym siedzibę na terytorium UE, którzy oferują swoje towary i usługi unijnym konsumentom. Co więcej projekt rozporządzenia wprowadza również wymóg publicznego prezentowania parametrów wpływających na pozycję danego sprzedawcy w wewnętrznym rankingu serwisu pośredniczącego.

Jest to kolejny krok w celu ustalenia ostatecznego tekstu rozporządzenia w trakcie negocjacji trójstronnych, które rozpoczną się dopiero w momencie przyjęcia sprawozdania w tej sprawie przez Parlament. Głosowanie nad sprawozdaniem już 6 grudnia, ale wydaje się bardzo prawdopodobne, że serwisy pośredniczące raczej nie będą zadowolone z prezentu jaki otrzymają, od grającej rolę św. Mikołaja, Unii Europejskiej.

Autor: Radosław Kapułka