Logo
Strona główna

Aktualności

Paperless w firmie - cykl śniadań biznesowych

Paperless w firmie. Czy w dobie funkcjonowania RODO jesteśmy w stanie przechowywać bezpiecznie dane w postaci elektronicznej?

Rok 2018 obfituje w szereg zmian w prawie dotyczących cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych a ostatnimi czasy, także innych danych. W 2016r. weszło rozporządzenie UE eIDAS dotyczące nowych narzędzi technicznych i prawnych mających na celu wprowadzenie paperless w krajach członkowskich. Cyfrowe zasoby, są w chwili obecnej jedynym ekonomicznie uzasadnionym narzędziem pozwalającym, przy masowym charakterze umów zawieranych z klientami, wdrożyć skutecznie prawo do bycia zapomnianym, z równoczesnym zabezpieczeniem tych danych przed utratą. Ostatnie kontrole UODO w głównej mierze odnoszą się do monitoringu wizyjnego oraz właśnie do skutecznego wdrożenia bezpieczeństwa przechowywania danych i zarządzania kryzysami, jak i skutecznego stosowania prawa do bycia zapomnianym. Nie bez znaczenia są także kontrole UOKiK w aspekcie komunikacji z klientami oraz trwałego nośnika istotnie wpływającymi na sposób zarządzania danymi.

Zapraszamy na śniadania bizensowe, których powyższe zagadnienia zostaną szerzej przybliżone. Jednym z referentów jest dr hab. prof. UO Dariusz Szostek (Kancelaria Szostek-Bar i Partnerzy, Kierownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych technologii UO).

Terminy:
23.10 Katowice
24.10 Kraków
25.10 Wrocław
06.11 Sopot
07.11 Bydgoszcz
14.11 Kielce
16.11 Rzeszów
20.11 Warszawa
21.11 Poznań
27.11 Warszawa
28.11 Łódź

Autor: Radosław Kapułka