Logo
Strona główna

Aktualności

Poprawiony projekt rozporządzenia ePrivacy

26 października w Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego omówiła poprawiony projekt rozporządzenia ePrivacy, przedłożony przez, pełniącą obecnie prezydencję w Radzie UE, Austrię.

Proponowane zmiany dotyczą szeregu przepisów rozporządzenia, począwszy od art. 2, który dotyczy jego zakresu obowiązywania. Za najistotniejsze należałoby uznać proponowane zmiany art. 6 rozporządzenia, dotyczące dozwolonego przetwarzania. Po pierwsze dodano przepis mający umożliwić przetwarzanie danych dotyczących łączności elektronicznej, gdy jest to konieczne do ochrony urządzeń końcowych. Podkreślono również, że tylko umowy o świadczenie usług łączności elektronicznej, w przeciwieństwie do jakichkolwiek innych rodzajów umów, dadzą prawo do przetwarzania na podstawie tego przepisu. Zmiany dotknęły także metadanych, wobec których sprzeciw ze strony użytkownika końcowego będzie wiązał się z zakazem dalszego ich przetwarzania.

Nie są to naturalnie wszystkie proponowane zmiany. Projekt austriacki proponuje także rozwiązania odmienne od pierwotnego projektu w zakresie m. in. przechowywania i usuwania danych (art. 7), czy też ochrony informacji o użytkownikach końcowych (art. 8). Jedną z kluczowych, ostatnich zmian jest przesunięcie terminu stosowania rozporządzenia ePrivacy na okres po 24 miesiącach od jego wejścia w życie.

O dalszych losach rozporządzenia ePrivacy będziemy informować na bieżąco.

Autor: Radosław Kapułka