Logo
Strona główna

Aktualności

Premiera Komentarza do DSA pod redakcją prof. Moniki Namysłowskiej

Już niedługo premiera Komentarza do DSA pod redakcją prof. Moniki Namysłowskiej.

Komentarz zawiera najbardziej kompleksowe na rynku opracowanie i wyjaśnienie regulacji aktu o usługach cyfrowych, ze wskazaniem kierunków wykładni, ułatwiających wdrożenie przepisów przez podmioty zobowiązane, przede wszystkim oferujących usługi pośrednie online, jak i stosowanie zarówno przez komercyjnych użytkowników usług cyfrowych, jak i organy nadzorcze.

Opracowanie w sposób szczegółowy omawia nowe regulacje, które mają na celu w szczególności:

  • zwalczanie nielegalnych treści online, w tym odnoszących się do nielegalnych towarów i usług,
  • wzmocnienie pozycji użytkowników i ich przedstawicieli, w tym przez zapewnienie możliwości zgłaszania nielegalnych treści, zakwestionowania decyzji o moderowaniu treści i dochodzenia zadośćuczynienia za pośrednictwem mechanizmu rozstrzygania sporów lub zadośćuczynienia sądowego,
  • wprowadzeniu obowiązków systemowej oceny i mitygowania ryzyka nakładanych na VLOP i VLOSE oraz zabezpieczenia dzieci oraz ograniczenia w wykorzystywaniu wrażliwych danych osobowych do celów reklamy targetowanej;
  • wzmocnienie nadzoru i egzekwowania przepisów wobec wszystkich dostawców usług pośrednich, przy istotnej roli niezależnych koordynatorów ds. usług cyfrowych w każdym państwie członkowskim UE i Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych, a ponadto wyposażenie Komisji Europejskiej w dodatkowe uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do VLOP i VLOSE.

Wkład w opracowanie komentarza wniosło prawie 30 autorów o rozległych kompetencjach merytorycznych z zakresu problematyki nowych technologii, usług cyfrowych, ochrony danych osobowych, będących praktykami z Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Kancelarii Sejmu, ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych, organizacji branżowych, jak i doradcami prawnymi z renomowanych kancelarii prawnych oraz z działów prawnych dużych przedsiębiorstw internetowych, przedstawicielami nauki polskiej i międzynarodowej z wiodących uczelni.

Komentarz przeznaczony jest dla dostawców usług pośrednich (dostawców dostępu do internetu, usług hostingowych, takie jak przetwarzanie w chmurze, rejestratorów nazw domen, internetowych, platform handlowych, sklepów z aplikacjami, sieci społecznościowych, platform udostępniania treści, internetowych platform podróży i zakwaterowania), a także dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych.

Publikacja będzie przydatna również prawnikom praktykom – radcom prawnym, adwokatom, sędziom, a także pracownikom administracji rządowej i samorządowej.

Redakcja naukowa: Dominik Lubasz, Monika Namysłowska

Autorzy: Gabriela Bar, Paweł Biały, Roman Bieda, Edyta Bielak-Jomaa, Piotr Budrewicz, Witold Chomiczewski, Michał Czerniawski, Piotr Drobek, Damian Flisak, Karolina Gałęzowska, Urszula Góral, Agnieszka Jabłonowska, Monika Jagielska, Mariusz Jagielski, Berenika Kaczmarek-Templin, Anna Kobylańska, Marcin Lewoszewski, Joanna Łuczak-Tarka, Paweł Makowski, Iga Małobęcka-Szwast, Arwid Mednis, Zbigniew Okoń, Magdalena Piech, Tomasz Soczyński, Monika Susałko, Kamil Szpyt

Więcej informacji i przedsprzedaż na stronie:

https://www.profinfo.pl/sklep/akt-o-uslugach-cyfrowych-komentarz,502239.html#informacje

 

Autor: