Logo
Strona główna

Aktualności

Rekomendacje Ecommerce Europe dotyczące rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego

W obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE) organizacja Ecommerce Europe wydała swoje rekomendacje dotyczące rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego. Całość składa się z 10 kwestii wymagających rozstrzygnięcia w nowej kadencji PE: 

  1. Stworzenie uczciwego i niedyskryminacyjnego sposobu opodatkowania, nie tylko na poziomie UE, lecz globalnie, w szczególności poprzez OECD (dotyczy to m.in. wspominanego przez nas podatku od usług cyfrowych).
  2. Wyegzekwowanie obowiązkowego śledzenia wszystkich przesyłek.
  3. Kontynuowanie prac nad regulacjami dotyczącymi platform pośredniczących dla przedsiębiorców. 
  4. Uproszczenie i zwiększenie przejrzystości przepisów dotyczących branży ecommerce. 
  5. Zapewnienie większej stabilności przedsiębiorcom, poprzez ujednolicenie przepisów dotyczących sklepów offline oraz online. 
  6. Wzmocnienie bezpieczeństwa zakupów internetowych. 
  7. Potrzeba stworzenia integralnego podejścia do kwestii transakcji płatniczych w zakresie handlu transgranicznego.
  8. Wsparcie finansowe i prawne przez UE dla przedsiębiorstw rozwijających nowe technologie, w szczególności AI oraz blockchain. 
  9. Możliwie najwcześniejsza edukacja w zakresie wiedzy i umiejętności informatycznych. 
  10. Polepszenie jakości i dostępności Internetu w całej Unii Europejskiej.
Autor: Radosław Kapułka