Logo
Strona główna

Aktualności

Sukces w WSA - cyfrowe dane o rozkładzie jazdy

Z dumą pragniemy poinformować, że 18 grudnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (II SAB/Wa 228/18) uwzględnił skargę naszego Klienta na „PKP Intercity” Spółka Akcyjna w przedmiocie nieudostępnienia cyfrowych danych o rozkładzie jazdy. Wyrok ma niewątpliwie znaczenie dla każdego przedsiębiorcy, który opiera swój model biznesowy na dostępie i ponownym wykorzystywaniu danych gromadzonych przez państwo i przedsiębiorców publicznych. Przed sądem stawał ekspert naszej kancelarii dr hab. Michał Bernaczyk.
Autor: Radosław Kapułka