Logo
Strona główna

Aktualności

Szkoła Bankowości i Finansów, 11.04.2017, UKSW Warszawa

Już 11 kwietnia partner zarządzający naszej kancelarii prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek zainaugurował program „Szkoła Bankowości i Finansów”! W trakcie konferencji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego prelegenci rozmawiali o 25 latach polskiej bankowości. Wśród nich znaleźli się m.in. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, dr Lech Kurkliński (ALTERUM/Warszawski Instytut Bankowości) czy prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, który poprowadzi debatę transmitowaną online do dziewięciu szkół wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białymstoku). Uczestnicy zgromadzeni w Warszawie a także Ci, którzy zgromadzą się na Uniwersytetach brali czynny udział w debacie poprzez chat uruchomiony specjalnie na rzecz projektu.

PROGRAM WYDARZENIA:

Seminarium inaugurujące cykl, 11 kwietnia 2017, godz. 13:00 - 15:30 na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie

1. Otwarcie seminarium i całego cyklu - prof. UO dr hab. Dariusz Szostek

2. Wystąpienie “Sektor bankowy w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” - Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich)

3. Wykład wprowadzający “Polskie banki od 1989 roku” - dr Lech Kurkliński (ALTERUM/Warszawski Instytut Bankowości)

4. Wystąpienie “Otoczenie prawne bankowości w ostatnim ćwierćwieczu” - Prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka (UKSW) 

5. Debata “Polski system bankowy – szanse, wyzwania, zagrożenia” – Moderator: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek. Uczestnicy: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes banku komercyjnego, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku - Teresa Kudlicka, Prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka (UKSW)

 

CERTYFIKAT SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW!

Osoby, które zarejestrują się do programu poprzez swoją Uczelnię bądź przez stronę www.wykładnia.pl i uczestnictwie (na żywo lub online) we wszystkich odsłonach „Szkoły Bankowości i Finansów” będą mogły otrzymać certyfikat po zaliczeniu testu dostępnego na stronie naszego wydawnictwa. Certyfikat będzie można uzyskać także przez osoby, które nie będą obecne w trakcie wykładów, ani nie będą oglądały transmisji na żywo. Nasze wydawnictwo zaoferuje dla zarejestrowanych uczestników multibooki z pełnym zapisem wszystkich części programu.

 

IDEA PROJEKTU

Wiedza ekonomiczna jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Osoby w różnym wieku, wykonujące różne zawody, różniące się miejscem zamieszkania są klientami banków i instytucji ekonomicznych. Wiedza dotycząca funkcjonowania rynku, oferty produktów bankowych czy powszechnych mechanizmów ekonomicznych jest niezbędna dla podejmowania świadomych wyborów i decyzji. Idea upowszechniania wiedzy ekonomicznej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych leży u podstaw wspólnego Projektu Edukacji Ekonomicznej Multimedialnego Wydawnictwa Naukowego „Wykładnia” oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Zależy nam nie tylko na kreowaniu atrakcyjnych informacji, ale na rzeczywistym kształtowaniu wiedzy poprzez bliski kontakt odbiorców ze specjalistami. Projekt zakłada zorganizowanie 8-10 spotkań naukowych realizowanych w formie multimedialnych warsztatów w rożnych jednostkach naukowych i ekonomicznych. Warsztaty te będą równolegle transmitowane do pozostałych jednostek biorących udział w projekcie. Wszystkie spotkania będą także rejestrowane, a następnie zostaną opracowane w formie multimedialnej publikacji, tzw. multiBooka (połączenie nagrań filmowych z tekstem).

Autor: Rafał Skibicki