Logo
Strona główna

Aktualności

Tarnsfery danych osobowych na podstawie RODO

Z przyjemnością informujemy o prawniczych nowościach wydawniczych. Książka Transfery danych osobowych na podstawie RODO pod redakcją Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ dr hab. jest już dostępna w wersji papierowej.

To pierwsza na rynku książka zawierająca kompleksowe omówienie problematyki przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W publikacji szczegółowo przeanalizowano:

  • każdą z przesłanek legalizujących transfer,
  • decyzje Komisji Europejskiej,
  • wyroki dotyczące transferów i ich praktyczne konsekwencje,
  • wytyczne EROD,
  • praktykę organów nadzorczych,
  • zagadnienia przepływu danych w kontekście korporacyjnym i kadrowym oraz
  • działalność podmiotów publicznych.

Opracowanie zawiera również interpretację kryteriów uznawania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim, wytyczne jak przeprowadzić Transfer Impact Assessment oraz ustalenia dotyczące przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem najnowszej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgodnego z prawem transfer danych osobowych do USA – na podstawie programu Data Privacy Framework.

Książka adresowana jest do osób odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną w biznesie i administracji publicznej, organizację systemu ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, jak również do sędziów, radców prawnych, adwokatów, naukowców i studentów zajmujących się zagadnieniami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, nowych technologii, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Współautorami publikacji są eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze operacji transferów danych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Autorzy: Gabriela Bar, Maciej Borkowski, Magdalena Czaplińska, Michał Czarnecki, Dominika Dörre-Kolasa, Piotr Drobek, Urszula Góral, Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Piotr Kalina, Damian Karwala, Beata Konieczna-Drzewiecka, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Agnieszka Krzyżak, Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, Wojciech Lamik, Paweł Litwiński, Iga Małobęcka-Szwast, Bartosz Marcinkowski, Arwid Mednis, Tomasz Osiej, Marlena Sakowska-Baryła, Rafał Skibicki, Izabela Tarłowska, Mariola Więckowska, Milena Wilkowska

Autor: