Logo
Strona główna

Kontakt

Dane kontaktowe

Szostek_Bar i Partnerzy
Kancelaria Prawna

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496431

ul. Hallera 180/13,
53-203 Wrocław
tel. + 48 71 714 22 04
e-mail: kancelaria@szostek-bar.pl

REGON 022344320
NIP 8943051133

Uporządkuj liczby rosnąco
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
WYŚLIJ

Strona główna