Logo
Strona główna

Domeny i portale internetowe

Sieć internetowa to obecnie podstawowe komercyjne medium. Nazwy domenowe stały się istotnymi oznaczeniami wyróżniającymi, pozwalającymi na identyfikację przedsiębiorców oraz oferowanych przez nich towarów i usług. Nasza Kancelaria świadczy swoim Klientom pomoc związaną z obsługą prawną serwisów internetowych rożnego rodzaju i ochroną nazw domenowych. 

Są to m.in.:

  • Audyty prawne serwisów internetowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym procedur sprzedażowych w sklepach internetowych);
  • Doradztwo w zakresie procedury obsługi reklamacji i zwrotów w sklepach internetowych,
  • Pomoc prawna w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich w Internecie oraz baz danych;
  • Doradztwo prawne z dziedziny własności intelektualnej w sporach dotyczących domen internetowych;
  • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sporach domenowych (WIPO, ADR, ODR).