Logo
Strona główna

Wdrożenie RODO i ochrona prywatności

CO NAS WYRÓŻNIA?

Od początku naszej działalności pomagamy Klientom w rozwiązywaniu ich problemów związanych z kwestiami ochrony prywatności w Internecie. Dziedzina ta stanowi zarówno pole zainteresowań dydaktycznych jak i doświadczeń praktycznych partnerów i pracowników naszej kancelarii.

Na początku 2018 roku pod redakcją Partnera Kancelarii prof. n. dr hab. Dariusza Szostka, nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka „Bezpieczeństwo Danych i IT w Kancelarii Prawnej”. Książka okazała się bestsellerem, a pośród jej współautorów znaleźli się także inni prawnicy naszej Kancelarii: dr Gabriela Bar, Damian Klimas i Wojciech Lamik. Ci sami prawnicy, na co dzień dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołów projektowych przygotowujących naszych Klientów do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Kary finansowe jakie wprowadza RODO są dotkliwe i mogą wynieść do 20 milionów euro lub 4% rocznego, światowego obrotu przedsiębiorstwa. Nie ma tutaj miejsca na błędy lub uczenie się w trakcie. My etap nauki mamy za sobą. Prace nad RODO śledziliśmy jeszcze od etapu projektu. Doświadczenie, które nasz zespół zdobył w ramach realizowanych projektów pozwala nam dopasować rozwiązania do rzeczywistych potrzeb, a przede wszystkim, do możliwości Klienta.

JAK PRACUJEMY?

Pracę z Klientem rozpoczynamy od audytu, którego celem jest inwentaryzacja obecnego stanu ochrony danych osobowych. W ramach tego etapu:
- budujemy jednolitą listę przypadków przetwarzania danych osobowych u Klienta; 
- identyfikujemy podstawy prawne i cele przetwarzania zasobów danych osobowych; 
- analizujemy realizację obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych; 
- identyfikujemy sytuacje powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom;
- identyfikujemy dokumentację przetwarzania danych osobowych; 
- identyfikujemy stosowane środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych.

Na kolejnym etapie analizujemy legalność przetwarzania danych osobowych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, określamy i analizujemy luki w dotychczas stosowanej przez Klienta polityce ochrony danych osobowych a także przedstawiamy rekomendacje. To tutaj badamy między innymi:
- zasadność, zakres i cel przetwarzanych, udostępnianych, powierzanych i przekazywanych danych osobowych;
- zakres i cel archiwizacji danych osobowych; 
- spełnianie obowiązków względem podmiotów danych, zgodnie z wymogami RODO w ramach poszczególnych procesów biznesowych.

Trzecim etapem jest opracowanie zestawu niezbędnych dokumentów, w oparciu o rekomendacje, które wcześniej zaproponowaliśmy. Dokumentami takimi są m.in. wzory:
- treści obowiązków informacyjnych (art. 13 i 14 RODO);
- zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
- umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych stosowanych; 
- rejestrów czynności przetwarzania danych; 
- rejestru naruszeń.

Ponadto wspieramy Klientów w przygotowaniu polityk ochrony danych osobowych i koncepcji funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych.

W ramach współpracy, Klienci często decydują się także na specjalistyczne szkolenie z zakresu nowych regulacji. Szkolenie to obejmuje między innymi zagadnienia:
- realizacji prawnych obowiązków ochrony danych określonych w RODO;
- realizacji zasad ograniczenia przetwarzania (retencja danych) oraz minimalizacji danych;
- obowiązków związanych z naruszeniami ochrony danych (procedury, ewidencja naruszeń, zgłoszenia, zawiadomienia); 
- działań organizacyjnych i informacyjnych dotyczących wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych (IOD); 
- powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
- odpowiedzialności za naruszenie RODO.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Jeżeli interesuje Państwa tematyka przygotowania do RODO, wiedzą dzielimy się w portalach społecznościowych, w dziale aktualności na naszej stronie internetowej a także poprzez publikacje w takich dziennikach jak Rzeczpospolita czy Dziennik Gazeta Prawna.

Zapraszamy do śledzenia naszej Kancelarii na portalach Facebook i LinkedIn. W przypadku zainteresowania szczegółową ofertą prosimy o kontakt.