Logo
Strona główna

Sztuczna Inteligencja i Blockchain

Oferujemy wsparcie prawne dla projektów wdrożenia Sztucznej Inteligencji (AI) oraz Blockchain, m.in. w zakresie:

  • doradztwo prawne w zakresie danych osobowych i nieosobowych do uczenia algorytmów;
  • weryfikacja zgodności systemów AI z regulacjami UE dotyczącymi odpowiedzialności i etyki;
  • dobre praktyki w zakresie zastosowania ML/AI;
  • zastosowanie łańcucha bloków do zabezpieczania dokumentów i transakcji;
  • opracowywanie koncepcji wykorzystania tokenów reprezentujących prawa lub wartości majątkowe (w technologii blockchain);
  • wsparcie prawne w zakresie działalności na rynku kryptowalut;
  • doradztwo w zakresie tworzenia smart contracts oraz koncepcji Decentralized Autonomous Organisations.

W realizacji projektów łączymy aspekty naukowe i praktyczne. Swoje doświadczenia uzyskujemy poprzez współpracę z międzynarodowymi koncernami  oraz instytutami naukowymi, w szczególności w ramach wdrożeniowych projektów Horizon 2020 i pracami na rzecz Komisji Europejskiej. 

Partnerzy naszej Kancelarii uczestniczą w pracach międzynarodowych instytucji zajmujących się AI oraz Blockchain.