Logo
Strona główna

Wdrożenia systemów IT

Każde przedsiębiorstwo posługuje się obecnie systemem informatycznym, od prostych programów ewidencyjnych, po rozbudowane systemy do zarządzania procesami w grupach kapitałowych.

Dzięki wsparciu naszej Kancelarii będą mogli Państwo skutecznie uniknąć problemów prawnych związanych z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT.

Proponujemy Państwu m.in.:

  • Opracowywanie koncepcji prawnych informatyzacji przedsiębiorstw i przeprowadzania wdrożeń systemów IT zgodnie z obowiązującym prawem;
  • Przygotowanie umów licencyjnych na oprogramowanie, umów o udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS/IaaS, umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych i utrzymaniowych, umów gwarancyjnych i  serwisowych;
  • Doradztwo w zakresie niestandardowych rozwiązań prawnych dotyczące obrotu oprogramowaniem: licencjonowanie oprogramowania w grupach kapitałowych, Software as a Service (SaaS), Application Service Providing (ASP), dzierżawa majątkowych praw autorskich, najem sprzętu zawierającego wbudowane oprogramowanie, leasing i zbliżone formy finansowania nabycia oprogramowania.